Customization

Elk Security Operations Center en de onderliggende technische platformen zijn maatwerk omdat jouw bedrijfsvoering, software, processen en mensen ook op jouw organisatie zijn ingericht.

Hieronder enkele voorbeelden van maatwerk:

  • Threat Intelligence Sharing

Wij helpen jouw SOC om relevante dreigingsinformatie, gericht op jouw bedrijfsvoering, geautomatiseerd te verwerken in een SIEM platform en deze informatie ook selectief uit te wisselen met jouw branche- en/of  sectorgenoten.

Samen met onze partners ontwikkelen wij intelligente systemen voor het uitwisselen van dreigingsinformatie. Wij kunnen o.a. integraties maken met STIX  geformatteerde berichten die uitgewisseld kunnen worden met jouw SOC partners of externe belanghebbenden. STIX is een actueel berichten framework om op een gestructureerde wijze dreigingsinformatie te beschrijven.

  • Interactive Security Data Visualization

Het vizualiseren van cyber-security informatie is zeer belangrijk voor een SOC. Het is jouw gezicht naar management en de buitenwereld.

Wij integreren SIEM systemen met geavanceerde datavisualisatie software, zodat je altijd en overal de beschikking hebt tot real-time interactieve dashboards van jouw cyber-security status.

 

  • SOC Automation

Het beheren van SOC en SIEM systemen is vaak arbeidsintensief en vraagt veel van je beheerders en en hun kennis. Wij helpen veel van deze taken weg te automatiseren en taken te vereenvoudigen.